Driften av Gærjah innstilles ved årsskiftet

Nordland fylkesbibliotek har drevet Gærjah, Sørsamisk bok- og kulturbuss siden midten av nittitallet. Driften har hovedsakelig vært finansiert av staten, de seneste årene ved Sametinget.

Bussen har siden oppstart kjørt i et stort område i Norge og Sverige, og i inneværende sesong kjører den i 14 kommuner på norsk side og i en kommune i Sverige.

Sametinget vedtok i september 2018 å avvikle direktetilskuddet til de samiske bokbussene, mens en flertallsmerknad åpnet for et tilskudd på inntil kr 500 000 pr buss. Gærjah har i 2019 et driftstilskudd fra Sametinget på kr 1 972 000, og med den varslede reduksjon av det statlige tilskuddet, vil bussen mangle ca halvannen million for å kunne opprettholde driften på dagens nivå.

Nordland fylkeskommune har tidligere vært i dialog med blant andre besøkte kommuner i Norge og Sverige for å finne alternative finansieringsmuligheter, men det har dessverre ikke vært mulig.

Derfor ser vi oss dessverre nødt til å innstille driften av Gærjah ved årsskiftet 2019-20

Nordland fylkesbibliotek vil naturligvis fortsatt jobbe med formidling av samisk kultur og litteratur. Dette vil vi i hovedsak gjøre i løpende samarbeid med folkebibliotekene og de samiske språksentrene i Nordland.

Med vennlig hilsen
Anita Munch Kulset
Fylkesbiblioteksjef
Nordland Fylkeskommune