FOLKEMØTE

Dato
24. juni 2022
Tid
17:00 - 19:00
Sted
Brekkvasselv - Frivilligsentralen

Namsskogan kommune holder på å revidere kommuneplanens samfunnsdel, og i den forbindelse ønsker vi svært gjerne innspill fra deg.

Arrangør

Brekkvasselv - Frivilligsentralen

Kontakt

Kommunedirektøren